Safety Thailand

A.P. Honda

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage

ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่

หน้าแรก ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ "ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า"

ป้องกันและแก้ไขปัญหาของอุบัติเหตุจากการจราจรให้ลดลง เสริมสร้างและสนับสนุนความรู้และทักษะขับขี่ปลอดภัยไปสู่สังคมไทย ให้การสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยบนถนน เผยแพร่กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยให้กับสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

พื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมฯรวมกว่า 28,800 ตร.ม.

เพียบพร้อมไปด้วยสถานีฝึกหลากหลาย เพื่อรองรับการฝึกทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ประกอบด้วย ทางตรงยาว, สถานีทดสอบเบรก, สถานีทรงตัวช้า, ทางขรุขระ, สะพาน, พื้นที่เสียดทานต่ำ(Low Mu) และสนามฝึกขับขี่ทางฝุ่นขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดกว่า 6,437 ตร.ม.

คอร์สที่เปิดอบรม

- คอร์สอบรมและสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
- คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์พื้นฐาน
- คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
- คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์วิบาก
- คอร์สอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์

New Riding culture community

- มีพื้นที่ Biker Lifestyle
- Cafe’ & food shop

สถานที่ติดต่อ

   ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

   053-294-999