Safety Thailand

A.P. Honda

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage

ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ภูเก็ต

หน้าแรก ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ภูเก็ต

วัตถุประสงค์ "ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า"

ป้องกันและแก้ไขปัญหาของอุบัติเหตุจากการจราจรให้ลดลง เสริมสร้างและสนับสนุนความรู้และทักษะขับขี่ปลอดภัยไปสู่สังคมไทย ให้การสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยบนถนน เผยแพร่กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยให้กับสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

พื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมฯรวมกว่า 35,200 ตร.ม.

เพียบพร้อมไปด้วยสถานีฝึกหลากหลาย เพื่อรองรับการฝึกทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ประกอบด้วย ทางตรงยาวกว่า 300 ม., สถานีทดสอบเบรก, สถานีทรงตัวช้า, ทางขรุขระ, สะพาน,พื้นที่เสียดทานต่ำ(Low Mu) , สนามฝึกขับขี่ทางฝุ่น และพื้นที่จำลองน้ำท่วมขัง

คอร์สที่เปิดอบรม

- คอร์สอบรมและสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
- คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์พื้นฐาน
- คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
- คอร์สขับขี่รถจักรยานยนต์วิบาก
- คอร์สอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์

New Riding culture community

- มีพื้นที่ Biker Lifestyle

สถานที่ติดต่อ

    7 หมู่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110

   076-562-999