ผลิตภัณฑ์

Touring

ราคา 1,355,000 บาท
ราคา 515,000 บาท

Adventure

ราคา 559,000 บาท
ราคา 425,000 บาท
ราคา 389,000 บาท
ราคา 365,000 บาท
ราคา 339,000 บาท
ราคา 172,200 บาท
ราคา 145,800 บาท

Super Sport

ราคา 1,149,000 บาท
ราคา 1,119,000 บาท
ราคา 999,000 บาท
ราคา 549,000 บาท
ราคา 269,000 บาท

Sport

ราคา 600,000 บาท
ราคา 575,000 บาท
ราคา 559,000 บาท
ราคา 319,000 บาท

Custom Bobber

ราคา 429,000 บาท
ราคา 429,000 บาท
ราคา 399,000 บาท
ราคา 223,800 บาท
ราคา 146,900 บาท
ราคา 146,900 บาท

650 Series

ราคา 327,300 บาท
ราคา 312,100 บาท

500 Series

ราคา 227,900 บาท
ราคา 222,800 บาท
ราคา 217,700 บาท

Scrambler

ราคา 226,800 บาท

NEO SPORTS CAFE'

ราคา 599,000 บาท
ราคา 151,690 บาท
คุณได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

ลงทะเบียนแจ้งเตือน
โปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

ลงทะเบียน
แจ้งเตือนโปรโมชัน
พิเศษสำหรับคุณ

ข้อเสนอพิเศษ
เฉพาะคุณ
ไม่พลาด
ทุกความเคลื่อนไหว
อัปเดตรุ่นรถใหม่
ก่อนใคร
Email ไม่ถูกต้อง
ลงทะเบียน