ผลิตภัณฑ์

Touring

ราคา 1,340,000 บาท
ราคา 1,340,000 บาท
ราคา 1,297,560 บาท

Adventure

ราคา 699,000 บาท
ราคา 559,000 บาท
ราคา 425,000 บาท
ราคา 405,330 บาท
ราคา 351,290 บาท
ราคา 339,000 บาท
ราคา 172,200 บาท
ราคา 145,800 บาท

Super Sport

ราคา 1,119,000 บาท
ราคา 999,000 บาท
ราคา 885,850 บาท
ราคา 731,190 บาท
ราคา 549,000 บาท
ราคา 239,900 บาท

Sport

ราคา 600,000 บาท
ราคา 575,000 บาท
ราคา 566,670 บาท
ราคา 324,300 บาท
ราคา 219,800 บาท

Custom Bobber

ราคา 429,000 บาท
ราคา 399,000 บาท
ราคา 222,800 บาท
ราคา 146,900 บาท

650 Series

ราคา 324,300 บาท
ราคา 309,100 บาท

500 Series

ราคา 224,900 บาท
ราคา 219,800 บาท
ราคา 214,700 บาท

NEO SPORTS CAFE'

ราคา 598,110 บาท
ราคา 309,100 บาท
ราคา 151,690 บาท