ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2508 เริ่มดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นผู้ผลิต รถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย โดยมีโรงงานแห่งแรกอยู่ที่สำโรงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนย้ายมาที่โรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อขยายกำลังการผลิต รองรับการ เติบโตของตลาดรถจักรยานยนต์ไทย รวมถึงขยายการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ

ต่อมาในวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง ได้ผนวกรวมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ซึ่งแต่เดิมเป็นผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ก่อตั้งเป็น บริษัทใหม่ แต่ยังคงใช้ชื่อเดิม ส่งผลให้บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง เป็นทั้งผู้ผลิต และผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการ

ปัจจุบัน บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้แบ่งช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยออกเป็นหลายช่องทางดังต่อไปนี้

Honda

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า

จัดจำหน่ายภายใต้เครือข่ายศูนย์ฮอนด้า วิง เซ็นเตอร์
(Honda Wing Center)

RED WING
Honda

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าบิ๊กไบค์

(ขนาดเครื่องยนต์ 400ซีซี ขึ้นไป)
จัดจำหน่ายภายใต้เครือข่าย
ศูนย์ฮอนด้า
บิ๊กวิง (Honda BigWing)

CUB HOUSE

รถจักรยานยนต์มูลค่าเพิ่ม

จัดจำหน่ายภายใต้เครือข่ายร้านคับเฮ้าส์
(CUB House by Honda)

CUB HOUSE

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ได้รับความไว้วางใจจากคนไทยมากที่สุด เป็นผู้นำตลาดด้วยยอดจำหน่ายสูงเป็นอันดับที่ 1 มาตั้งแต่ พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 3 ทศวรรษ

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างสังคมไทย ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับคนทุกวัย