TH | EN
Find Dealer
Call Center
02-725-4000

ระเบิดศึกฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 22

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด  ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจุดพลังฝันให้เด็กไทยเติบโตสู่การเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ สานต่อกิจกรรมที่มีมากว่า 2 ทศวรรษกับการแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” Honda Eco Mileage challenge ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้แสดงความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ์ยานพาหนะที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากที่สุด บนความท้าทาย “น้ำมันหนึ่งลิตร จะวิ่งได้ไกลแค่ไหน” โดยผู้ชนะยังได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติรายการ Honda Soichiro Cup ครั้งที่ 40 ในปี 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พ.ย.62 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายจักรพงษ์ ภิญโญทรัพย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด, ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และคณะผู้บริหารจาก บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมเปิดกิจกรรม “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” Honda Eco Mileage challenge ครั้งที่ 22 อย่างเป็นทางการ โดยปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 440 ทีม หรือกว่า 2,200 คน จากทั่วประเทศดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “การแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ภายใต้โครงการ “เอ.พี. ฮอนด้าจุดพลังฝัน” มีความตั้งใจสร้างเยาวชนไทย สู่การเป็นเยาวชนคุณภาพ โดยพัฒนาศักยภาพ ทางด้านทักษะวิศวกรรมยานยนต์ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกรักษ์พลังงาน ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันทำการออกแบบและประดิษฐ์ตัวรถแข่งด้วยตนเอง บนความท้าทายที่ว่า “น้ำมันหนึ่งลิตร จะวิ่งได้ไกลแค่ไหน” ซึ่งกติกานี้จะทำให้ทุกทีมได้เรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ทั้งเรื่องการดีไซน์รถตามหลักอากาศพลศาสตร์ การเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาการทำงานเชิงลึกของเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-FI ไปจนถึงการวางแผนการวิ่งในสนาม  ทั้งหมดนี้จะส่งผลดีในแง่ของการวิจัยและพัฒนา เกิดเป็นโนว์ฮาวใหม่ๆ ของแต่ละสถาบัน และจะทำให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถ และ เปิดโอกาสให้ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม ซึ่งส่งผลดีต่อวงการอาชีวะและวิศวกรรมยานยนต์ของไทยในอนาคต  โดยตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ดำเนินโครงการมา เราได้เห็นเยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องและได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถต่อไปนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติยิ่ง ที่ได้เป็นจังหวัดศูนย์กลางของผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ และขอขอบคุณทางสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์มีสนามแข่งขันรถที่ได้มาตรฐานระดับโลก จึงได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าบ้านในครั้งนี้ รวมถึงทำให้เยาวชนที่มาแข่งขันในวันนี้ได้รับประสบการณ์ระดับโลก ณ สนามแห่งนี้อีกด้วย ผมขอแสดงความชื่นชมในความตั้งใจจริงของ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานถึง 22 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา เรียนรู้จากภาคปฏิบัตินอกหลักสูตร พัฒนาความรู้และทักษะในการคิดค้นและประดิษฐ์ยานยนต์ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความคิดในเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านความคิด พร้อมทั้งฝึกการทำงานเป็นทีม และยังสร้างจิตสำนึกที่ดี ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐได้อีกด้วย


นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่ามีนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากจากทั่วทุกจังหวัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม โดยการระดมสมองร่วมกันสร้างสรรค์ยานยนต์ประหยัดพลังงาน ได้มีการช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกัน ตลอดจนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในการทำงานร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี ซึ่งการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงนี้ มีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะวิศวกรรมยานยนต์ ได้ต่อยอดการเรียนรู้ภายในห้องเรียนผสานความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการอนุรักษ์พลังงาน ก้าวสู่ภาคปฏิบัติบนสนามแข่งขันที่มีมาตรฐาน นับเป็นกิจกรรมที่ให้ประสบการณ์ล้ำค่าเป็นอย่างมากแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ประกอบด้วย ประเภทรถประดิษฐ์ และประเภทรถตลาด โดยประเภทรถประดิษฐ์ คือ ประเภทรถแข่งที่ทีมแข่งจะต้องประดิษฐ์ตัวถังขึ้นเองทั้งหมด พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-Fi ที่ฮอนด้าให้การสนับสนุน ซึ่งในประเภทรถประดิษฐ์นี้จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามสถานศึกษา  3 ระดับ คือ ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และ ระดับประชาชนทั่วไป   ส่วนประเภทรถตลาด เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าแข่งขันได้โดยใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 110i   ฮอนด้าซีแซดไอ  และ ฮอนด้าดรีม 110i โดยสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ตามกติกาที่กำหนด ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำความเร็วในสนามอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความเร็วเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30 กม./ชม และกำหนดจำนวนรอบสำหรับรถประดิษฐ์ที่ 4 รอบ และ 2 รอบสำหรับรถตลาด ซึ่งระยะทางรวมของสนามต่อรอบอยู่ที่ 4.554 กิโลเมตร สำหรับการวัดค่าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง จะคำนวณจากน้ำหนักของน้ำมันที่ใช้ไปในระหว่างการแข่งขัน ทีมที่มีอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยที่สุด จะเป็นผู้ชนะ และรถทุกคันจะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการโดยละเอียด ติดตามผลการแข่งขันได้ที่ www.hondaeconothai.com

 


12 พ.ย. 2562
คุณได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

ลงทะเบียนแจ้งเตือน
โปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

ข้อเสนอพิเศษ
เฉพาะคุณ

ไม่พลาด
ทุกความเคลื่อนไหว

อัปเดตรถรุ่นใหม่
ก่อนใคร

╱╲

กลับขึ้นด้านบน

Honda Motorcycle Store

ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า Honda Collection, อะไหล่ตกแต่งรถจักรยานยนต์ฮอนด้าโดยถูกต้อง และได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ