TH | EN
Find Dealer

Our Milestone

ก้าวสำคัญฮอนด้า

2508

ก่อตั้งบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย รถจักรยานยนต์ฮอนด้า
อยู่ที่อาคารสีลม (ชั้น7)

2510

ก่อตั้งโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ที่ถนนรางรถไฟเก่า
ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

2529

ก่อตั้งบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย

2532

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ไทย
ด้วย ยอดจำหน่ายอันดับ 1 เป็นปีแรก

2533

ริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมโดยบริจาคทุนการศึกษาแก่โรงเรียน หรือทำบุญช่วยเหลือวัด และชุมชนในระแวกพื้นที่ใกล้เคียง

2535

ย้ายฐานการผลิตไปที่โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อรองรับการผลิตได้ถึง 1.5 ล้านคันต่อปี

2538

ก่อตั้งศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และอาเซียน ที่จังหวัดสมุทรปราการ

2540

เริ่มนโยบายเปลี่ยนตลาดให้เป็นรถ 4 จังหวะ เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

2545

เริ่มดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า

2546

เปิดตัวเทคโนโลยีหัวฉีดอัจฉริยะ PGM-FI สู่ตลาดรถจักรยานยนต์ไทยเป็นครั้งแรก เพื่อการประหยัดน้ำมัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2551

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นได้รับการติดตั้งหัวฉีด PGM-FI

2551

ก่อตั้งศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยแห่งที่สองของประเทศไทย ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่กรุงเทพ ฯ

2555

เริ่มดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถบิ๊กไบค์ ด้วยโชว์รูม Honda BigWing แห่งแรก ที่กรุงเทพ ฯ

2555

เปิดโรงงานที่เป็นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย (G-Model Factory)

2558

เปิดศูนย์ฝึกฮอนด้าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ที่กรุงเทพ ฯ

2559

เปิดศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda Safety Riding Park ที่จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต

2561

เริ่มดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถกลุ่มมูลค่าเพิ่มภายใต้ชื่อ CUB House

2561

ก่อตั้ง Co-Generation Power Plant เพื่อสร้างระบบผลิตพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ที่มุ่งลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากทุกการดำเนินงาน

2561

เริ่มต้นโครงการ Race to the Dream เพื่อค้นหาและพัฒนานักแข่งเยาวชนไทย สู่การแข่งขัน MotoGP

2564

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ควบรวมกิจการเข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อบริษัทใหม่ว่า บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

╱╲

กลับขึ้นด้านบน

Honda Motorcycle Store

ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า Honda Collection, อะไหล่ตกแต่งรถจักรยานยนต์ฮอนด้าโดยถูกต้อง และได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ