TH | EN
Find Dealer

About Company

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2508 เริ่มดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย โดยมีโรงงานแห่งแรกอยู่ที่สำโรงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนย้ายมาที่โรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อขยายกำลังการผลิต รองรับการเติบโตของตลาดรถจักรยานยนต์ไทย รวมถึงขยายการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ

ต่อมาในวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง ได้ผนวกรวมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ซึ่งแต่เดิมเป็นผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ก่อตั้งเป็นบริษัทใหม่ แต่ยังคงใช้ชื่อเดิม ส่งผลให้บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง เป็นทั้งผู้ผลิต และผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการ

ปัจจุบัน บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้แบ่งช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยออกเป็นหลายช่องทางดังต่อไปนี้

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า

จัดจำหน่ายภายใต้เครือข่ายศูนย์ฮอนด้า วิง เซ็นเตอร์
(Honda Wing Center)

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าบิ๊กไบค์

(ขนาดเครื่องยนต์ 400ซีซี ขึ้นไป) จัดจำหน่ายภายใต้เครือข่ายศูนย์ฮอนด้า บิ๊กวิง
(Honda BigWing)

รถจักรยานยนต์มูลค่าเพิ่ม

จัดจำหน่ายภายใต้เครือข่ายร้านคับเฮ้าส์ (CUB House by Honda)

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ได้รับความไว้วางใจจากคนไทยมากที่สุด เป็นผู้นำตลาดด้วยยอดจำหน่ายสูงเป็นอันดับที่ 1 มาตั้งแต่ พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 3 ทศวรรษ

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างสังคมไทย ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับคนทุกวัย

╱╲

กลับขึ้นด้านบน

Honda Motorcycle Store

ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า Honda Collection, อะไหล่ตกแต่งรถจักรยานยนต์ฮอนด้าโดยถูกต้อง และได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ