การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge
แบบฟอร์มลงทะเบียนการแข่งขัน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรณีไม่มีชื่อสังกัดให้เลือก กรุณากรอก
เพิ่มรายละเอียดการสนับสนุน
ทีมแข่งสามารถขอรับการสนับสนุนได้ที่สถานศึกษา หรือ ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ในเขตพื้นที่ ( ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร )

รับทราบเงื่อนไข

สายด่วนติดต่อสอบถามได้ที่ 094-372-2255 หรือ Line ID: hondaecoth