รายการผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 23 / 2563
ผลการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 23 / 2563
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 22 / 2562
ผลการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 22 / 2562
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 21 / 2561
ผลการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 21 / 2561
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 20 / 2560
การแข่งขัน Honda ECO Mileage Challenge ปีที่20 (อุดมศึกษา)
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 20 / 2560
การแข่งขัน Honda ECO Mileage Challenge ปีที่20 (อาชีวศึกษา)
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 20 / 2560
การแข่งขัน Honda ECO Mileage Challenge ปีที่20 (รถตลาด)
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 20 / 2560
การแข่งขัน Honda ECO Mileage Challenge ปีที่20 (ประชาชนทั่วไป)
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 19 / 2559
ผลการจับสถิติวันแข่ง (เป็นทางการ) การแข่งขัน Honda ECO Mileage Challenge ปีที่19 (สนามแข่งบุรีรัมย์)
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 19 / 2559
ผลการจับสถิติวันแข่ง (เป็นทางการ) การแข่งขัน Honda ECO Mileage Challenge ปีที่19 (สนามแข่งบุรีรัมย์)
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 19 / 2559
ผลการจับสถิติวันแข่ง (เป็นทางการ) การแข่งขัน Honda ECO Mileage Challenge ปีที่19 (สนามแข่งบุรีรัมย์)
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 19 / 2559
ผลการจับสถิติวันแข่ง (เป็นทางการ) การแข่งขัน Honda ECO Mileage Challenge ปีที่19 (สนามแข่งบุรีรัมย์)
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 18 / 2558
รายงานการแข่งรถประดิษฐ์อาชีวะ
ผลการจับสถิติวันแข่ง (เป็นทางการ) การแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge ปี ที18/2558 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 18 / 2558
รายงานการแข่งรถตลาด
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 18 / 2558
รายงานการแข่งรถประดิษฐ์อุดมศึกษา
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 18 / 2558
รายงานการแข่งรถประดิษฐ์ประชาชนทั่วไป
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 17 / 2557
รายงานการแข่งรถตลาด
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 17 / 2557
ผลการแข่งขันรถประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษา
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 17 / 2557
ผลการแข่งขันรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 17 / 2557
รายงานการแข่งรถประดิษฐ์ประชาชนทั่วไป
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 16 / 2556
รายงานการแข่งรถตลาด
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 16 / 2556
รายงานการแข่งรถประดิษฐ์อาชีวะ
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 16 / 2556
รายงานการแข่งรถประดิษฐ์อุดมศึกษา
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 16 / 2556
รายงานการแข่งรถประดิษฐ์ประชาชนทั่วไป
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 15 / 2555
รายงานการแข่งรถตลาด
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 15 / 2555
รายงานการแข่งรถประดิษฐ์อาชีวะ
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 15 / 2555
รายงานการแข่งรถประดิษฐ์อุดมศึกษา
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด
ปีที่ 15 / 2555
รายงานการแข่งรถประดิษฐ์ประชาชนทั่วไป
ดูผลการแข่งขันทั้งหมด