ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัล
Post Date : 04 October

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัล
การตอบแบบสอบถามผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ครั้งที่ 35
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

เนื่องจากวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้มีการจับรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม ผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ซึ่งถือเป็นการจับรางวัลครั้งที่ 1 ประจำปี2558 สำหรับผู้ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 30 มิถุนายน 2558 และตอบกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 31 กรกฎาคม 2558 มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1: รถจักรยานยนต์ฮอนด้า Scoopy i จำนวน 2 รางวัล
1. คุณมณีนุช เอื้อเฟื้อ จ. นครราชสีมา
2. คุณพรเทพ กลิ่นสิงห์ จ. นครปฐม

รางวัลที่ 2: รถจักรยานยนต์ฮอนด้า Wave110i จำนวน 3 รางวัล
1. คุณบรรจง สุขสรรค์ จ.สุพรรณบุรี
2. คุณธเนศ ผดุงโภชน์ จ.กรุงเทพมหานคร
3. คุณรำเพย ปรินรัมย์     จ.สุรินทร์

** ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน **

ทางฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จะติดต่อผู้โชคดีทุกท่านทางโทรศัพท์และจดหมาย  หากทางบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อกลับใดๆ จากท่านผู้โชคดีภายในวันที่ 7 กันยายน 2558 จะถือว่าท่านผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์การรับรางวัล

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสิรินญา แผนกวางแผนผลิตภัณฑ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-757-6111 ต่อ 2604


** การจับรางวัลครั้งต่อไป ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 **
สำหรับท่านที่ซื้อรถระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558
ส่งกลับภายในวันที่ 31 มกราคม 2559

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda