เอ.พี.ฮอนด้า ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน CSR ระดับสากล ผงาดคว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2015
Post Date : 04 October

เอ.พี.ฮอนด้า ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน CSR ระดับสากล 
ผงาดคว้ารางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 
จากการพัฒนาบุคลากรและรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย 
ในประเทศไทยอย่างครบวงจร

เขตปกครองพิเศษมาเก๊า, สาธารณรัฐประชาชนจีน เอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศศักดาสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้าน CSR ในระดับเอเชีย ด้วยการคว้ารางวัล  Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 (AREA Awards) สาขา Investment in People จากสถาบัน Enterprise Asia ในฐานะองค์กรที่พัฒนาบุคลากรและรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยอย่างครบวงจรภายใต้โครงการเมืองไทยปลอดภัย (Safety Thailand) เพื่อถ่ายทอดความรู้ขับขี่ปลอดภัยให้กับคนไทยกว่า 23 ล้านคนทั่วประเทศ นับเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์รายแรกและรายเดียวในเมืองไทยที่สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้ได้

นายอารักษ์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า “เอ.พี. ฮอนด้า รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 ในสาขา Investment in People จากสถาบัน Enterprise Asiaซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไรที่ส่งเสริมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับทวีปเอเชีย โดยเอ.พี.ฮอนด้าได้รับรางวัลนี้ในฐานะองค์กรที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการเมืองไทยปลอดภัยหรือ Safety Thailand โดยการพัฒนาบุคลากรและรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยอย่างครบวงจร”

“เอ.พี.ฮอนด้าถือเป็นผู้บุกเบิกการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเผยแพร่ความรู้ในด้านนี้ให้กับสังคมไทยอย่างเต็มรูปแบบตลอด26 ปีที่ผ่านมา ทั้งการสร้างครูฝึกขับขี่ปลอดภัยและผู้ช่วยครูฝึกฯเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในทุกวัยทั่วประเทศ ควบคู่ไปการพัฒนาหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพจราจรในประเทศไทย การสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยในทุกภูมิภาคโดยร่วมมือกับเครือข่ายร้านผู้จำหน่ายฯ สถานศึกษา และหน่วยงานของภาครัฐ รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการใช้รถใช้ถนนให้กับวัยรุ่นและผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไป ถือเป็นแนวทางที่ครอบคลุมและทำให้เอ.พี.ฮอนด้าสามารถเผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัยให้กับคนไทยได้มากกว่า 23 ล้านคนจนถึงปัจจุบัน”

ทั้งนี้ เอ.พี.ฮอนด้าได้ริเริ่มโครงการเมืองไทยปลอดภัยหรือ Safety Thailand มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพจราจรในประเทศไทยและพฤติกรรมการขับขี่ของคนไทย โดยกำหนดให้ร้านผู้จำหน่ายฯต้องมีวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยที่ได้รับการฝึกสอนจากเอ.พี.ฮอนด้าประจำอยู่ที่ร้านเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกค้าทุกคน

 ช่วงระหว่างปี 2532-2557 เอ.พี.ฮอนด้า ได้ผลิตวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยและผู้ช่วยครูฝึกไปแล้วมากกว่า 28,000 คนจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป และมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรรูปแบบต่างๆจากเอ.พี.ฮอนด้ารวมกันแล้วมากกว่า 23 ล้านคน โดยหลักสูตรที่ทำการอบรมประกอบด้วยหลักสูตรพื้นฐานจนไปถึงระดับครูฝึกอาทิเช่น หลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ, หลักสูตรทฤษฏีและปฏิบัติขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรสำหรับสอบใบขับขี่,หลักสูตรรถบิ๊กไบค์ รวมไปถึงหลักสูตรครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึกเป็นต้น

ในปัจจุบัน เอ.พี.ฮอนด้า มีศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยขนาดใหญ่อยู่ 2 แห่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและสมุทรปราการ และมีศูนย์ฝึกที่สร้างร่วมกับร้านผู้จำหน่ายฯอีก 11 แห่งทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งการสนับสนุนศูนย์ฝึกของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อีก 12 แห่ง และยังให้การสนับสนุนศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาอีก 26 แห่งผ่านโครงการ One Dealer One College หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม โดยมีร้านผู้จำหน่ายฯ คอยให้การสนับสนุนสถาบันในแต่ละพื้นที่ของตน

สำหรับสถาบัน Enterprise Asia เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระของประเทศต่างๆ ทำการผลักดันหรือสรรหาทรัพยากรที่สามารถนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า8,000 องค์กร จาก 32 ประเทศ และได้คัดเลือกบริษัทหรือองค์กรที่ได้อุทิศตนในการทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างแท้จริงเข้ารับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA Awards) เป็นประจำทุกปี โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 6สาขาได้แก่ Social Empowerment, Investment In People, Health Promotion, Green Leadership, SME CSR, และResponsible Business Leadership.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Safety Thailand และศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของเอ.พี.ฮอนด้าได้ที่เว็บไซต์ http://www.hondasafetythailand.com

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda