เอ.พี.ฮอนด้าจัดแข่งสุดยอดครูฝึกขับขี่ปลอดภัยของเมืองไทยประจำปี 2015
Post Date : 04 October

เอ.พี.ฮอนด้าจัดแข่งสุดยอดครูฝึกขับขี่ปลอดภัยของเมืองไทยประจำปี 2015
เอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานการทำกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยภายใต้โครงการเมืองไทยปลอดภัย (Safety Thailand) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับผู้บริโภค ด้วยการจัดการแข่งขันค้นหาสุดยอดครูฝึกขับขี่ปลอดภัยระดับประเทศครั้งที่ 12 ประจำปี 2015 โดยมีครูฝึกจากเครือข่ายศูนย์จำหน่ายและบริการ Honda Wing Center ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ครูฝึกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และครูฝึกจากสถาบันอาชีวศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า 300 คน

นายอารักษ์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า “นับตั้งแต่ปี 1989 ที่เอ.พี.ฮอนด้าได้เริ่มโครงการเมืองไทยปลอดภัยหรือ Safety Thailand ขึ้นมา เราได้ผลิตครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก และวิทยากรขับขี่ปลอดภัยไปแล้วมากกว่า 27,000 คน โดยบุคลากรที่สำคัญเหล่านี้มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธีในสถานการณ์ต่างๆ และปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับคนไทยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่”

“พร้อมกันนี้ เอ.พี.ฮอนด้ายังได้จัดการแข่งขันครูฝึกขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 12 ในปีนี้ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การยกระดับมาตรฐานการทำกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในเมืองไทย และเพิ่มขีดความสามารถของครูฝึกขับขี่ปลอดภัยจากศูนย์จำหน่ายและบริการ Honda Wing Center ให้อยู่ในระดับสูงสุด เพราะการแข่งขันทำให้ครูฝึกเหล่านี้ตื่นตัวในการเรียนรู้และพัฒนาฝีมืออยู่เสมอ ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าจะได้เรียนรู้วิธีการขับขี่ปลอดภัยจากครูฝึกที่มีความสามารถอย่างแท้จริง และได้รับคำแนะนำในการขับขี่อย่างถูกต้อง ซึ่งนอกจากครูฝึกจาก Honda Wing Center แล้ว ยังมีครูฝึกฝีมือดีจากหน่วยงานอื่นๆจากภาครัฐมาร่วมแข่งขันด้วยอีกเป็นจำนวนมาก ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างทั่วถึง”

การแข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าครั้งที่ 12 ประจำปี 2015 จะทดสอบคุณสมบัติของผู้แข่งขันถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการขับขี่ผ่าน 5 สถานีทดสอบปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการเบรก(Braking) ความคล่องตัว(Gymkhana) การควบคุมคันเร่ง(Slalom) การทรงตัวบนกระดานแคบ(Narrow Plank) และการทรงตัวแบบซิกแซกบนทางแคบ(Balancing) ชิงโล่เกียรติยศและทองคำมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท โดยมีครูฝึกขับขี่ปลอดภัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งจากศูนย์จำหน่ายและบริการ Honda Wing Center ครูฝึกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) และครูฝึกจากสถาบันอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 300 คน

ทั้งนี้ การแข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองไทยปลอดภัย (Safety Thailand) และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เอ.พี.ฮอนด้าได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยจากสถาบัน International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่ผ่านมา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมจากศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ภายใต้โครงการเมืองไทยปลอดภัย Safety Thailand ได้ที่เว็บไซต์ www.aphonda.co.th

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda