กติกา การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 24/2564
Post Date : 12 January

ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 24/2564 กติกาและขั้นตอนการแข่งขัน

ดาว์นโหลดกติกาฉบับเต็มได้ที่

https://www.thaihonda.co.th/econo-test/FileUploadMain/ImagesUpload/ปี21/Fw_24andQA/Eco Book ปีที่ 24 2564 Final.pdf

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda