อ.พี. ฮอนด้า คว้ารางวัล AREA AWARDS 2016 สาขา HEALTH PROMOTION
Post Date : 04 October

เอ.พี. ฮอนด้า คว้ารางวัล AREA Awards 2016 สาขา Health Promotion 
จากการสร้างสรรค์กิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยอย่างต่อเนื่องและครบวงจร

 นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า “จากเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เอ.พี. ฮอนด้า ได้สร้างสรรค์กิจกรรมมากมายเพื่อนำสิ่งดีๆสู่สังคมไทย พร้อมกับจุดประกายให้คนไทยได้ทำความดีเพื่อผู้อื่น หนึ่งในนั้นคือการร่วมมือกับเครือข่ายร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทำกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยมาตั้งแต่ปี 2004 จนถึงปัจจุบันรวม 12 ปี มีปริมาณโลหิตสะสมที่ส่งมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยไปแล้วมากกว่า 131,000,000 ซีซี จากผู้มีจิตศรัทธากว่า 357,000 คน”

 “สิ่งสำคัญที่ทำให้กิจกรรมของเราประสบความสำเร็จก็คือการผนึกกำลังกันระหว่าง เอ.พี. ฮอนด้า ในฐานะศูนย์กลาง และเครือข่ายร้านผู้จำหน่ายฯหรือ Honda Wing Center ที่มีสาขาอยู่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ จึงสามารถส่งมอบโลหิตให้กับผู้ป่วยภายในจังหวัดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอโลหิตจากส่วนกลาง ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลา ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกันเรายังได้ดึงพรีเซนเตอร์รถจักรยานยนต์ฮอนด้า หรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงทั้งในวงการบันเทิงและกีฬาออกมาร่วมรณรงค์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างทัศนคติให้คนไทยเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต”

 “นอกจากการใช้จุดเด่นของเครือข่ายให้เป็นประโยชน์สูงสุดแล้ว เรายังได้ยกระดับการทำกิจกรรมในแต่ละปีให้สามารถส่งมอบความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนทางด้านฮารด์แวร์ ทั้งนี้ ในปี 2015 เราได้มอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ 8 เตียง ที่สามารถรองรับผู้บริจาคได้มากถึง 200 คนต่อวัน และรถมินิบัสอีก 4 คัน สำหรับขนย้ายอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่เพื่อการบริจาคโลหิต ต่อมาในปี 2016 เอ.พี. ฮอนด้ายังได้มอบเงินอีก 8 ล้านบาทเพื่อจัดสร้างรถตู้เย็นขนส่งพลาสมา 2 คัน รถรับบริจาคโลหิตหมู่พิเศษอาร์เอชเนกาทีฟ 1 คัน และรถตู้ออกหน่วยเคลื่อนที่อีก 2 คัน ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้การส่งเสริมเป็นไปอย่างครบวงจร เพิ่มขีดความสามารถในการรับบริจาคโลหิตให้มากที่สุด”

 “ความมุ่งมั่นดังกล่าวทำให้เราได้รับเลือกให้รับรางวัล AREA Awards 2016 ในสาขา Health Promotion จากสถาบัน Asia Enterprise ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจสูงสุด และยังเป็นการคว้ารางวัลนี้เป็นปีที่สองติดต่อกัน หลังจากที่เคยได้รับในสาขา Investment in People เมื่อปี 2015 จากการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย เราขอขอบคุณคนไทยผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมส่งมอบความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นในสังคม รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เอ.พี. ฮอนด้า ตั้งใจสานต่อกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”

 สำหรับสถาบัน Enterprise Asia เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมอย่างเท่าเทียมกัน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระของประเทศต่างๆ เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชาวเอเชีย พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจ และนวัตกรรม เพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ในสังคม ปัจจุบันมีเครือข่ายผู้ประกอบการมากกว่า 8,000 องค์กร ใน 34 ประเทศ และได้คัดเลือกองค์กรที่อุทิศตนในการทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเข้ารับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) เป็นประจำทุกปี โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 6 สาขาได้แก่ Social Empowerment, Investment In People, Health Promotion, Green Leadership, SME CSR, และ Responsible Business Leadership.

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda