• econoregister
    econoregister
-->
Honda eco
Mileage Challenge

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge คือ การแข่งขันบนพื้นฐานแนวความคิดที่ว่า “น้ำมัน 1 ลิตร จะสามารถวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน” โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนได้สนุกสนานไปกับการประดิษฐ์ คิดค้น ทดสอบ ทดลอง พร้อมกับคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

ด้วยแนวความคิดที่ว่า “พลังงานเชื้อเพลิงเป็นสิ่งมีค่า และ นับวันมีแต่จะหมดไป” ดังนั้น ถ้าเราสามารถประดิษฐ์ยานยนต์ ที่ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากเท่าไหร่ ก็จะสามารถชะลอการหมดไปของเชื้อเพลิงบนโลกได้มากเท่านั้น รวมทั้งยังช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง

และด้วยความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก และเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ฮอนด้าได้บรรจุความมุ่งมั่นนี้เป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการ “จุดพลังฝัน” ให้กับ เยาวชนไทยที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต สร้างสรรค์ยานยนต์ภายใต้แนวคิดที่ว่า

“พยายามอย่างเต็มความสามารถในการประหยัดพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด และทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ไกลที่สุด”

ฮอนด้าจึงได้ทำการแข่งขันประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นอย่างจริงจังในประเทศไทย เป็นประเทศที่ 2 รองจากประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2541 โดยความ ร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้เข้า แข่งขันทุกท่าน ที่จะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องความสำคัญของเชื้อเพลิงแต่ละหยด ตลอดจนการได้เรียนรู้ความสำคัญ การทำงานเป็นทีม ที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ สิ่งที่ได้รับความสนใจ และ ชื่นชม มากกว่าผลการแข่งขัน การแพ้หรือชนะ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ฮอนด้ามุ่งหวังและ ปลาบปลื้มในฐานะผู้จัดการแข่งขัน

ผู้สนับสนุน
ข่าวสารการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 24 ประจำปี 2564
ข่าวสาร Honda

ทริค & เทคนิค
เทคนิคการขับขี่ ของแชมป์ รายการ Soichiro Honda Cup 24th. Honda Econopower Race

สถาบัน : โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ทีมช่างกล ขส.ทบ. (A.T.E.I.)
ปรัชญ์กร อมแก้ว น้ำหนัก 50 กม. ส่วนสูง 158 ซม. นักเรียนชั้น ปวส. 2 ปรัชญ์กร หรือ จิ๊บ จะมาแนะนำเทคนิคการขับขี่ของเขาให้เพื่อนๆ ได้ฟังกัน "จิ๊บ" บอกว่า 
ก่อนการแข่งขันจะต้องเตรียมตัวก่อน ดังนี้ "
การที่จะเป็นนักขับรถหยัดเชื้อเพลิง จะต้องมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์บ้าง อาทิ ต้องฝึกถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ตัวถังรถ และอื่นๆ ทั้งหมด และจะต้องฝึกซ้อมขับรถทุกๆ อาทิตย์ หรือทุกวันหยุด และสำหรับการแข่งขันครั้งนี้จิ๊บใช้เวลาฝึกซ้อมล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน โดยฝึกขับทั้งสภาพถนนเปียก และ แห้ง ทั้งสภาพอากาศร้อน และเย็นด้วยเช่นกัน... และในการแก้ปัญหาระหว่างแข่งขัน อย่างกรณีเครื่องดับ เราจะต้องมีคันเร่งสำรองไว้ หรือหากเกิดมีเสียงดังมากๆ ก็จะรู้ว่าเกิดจากจุดใด เช่นเกิดการเสียดสีของเบรค เป็นต้น...สำหรับการแข่งขันที่สนามทวินริง โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้.. วันซ้อมก็จะใช้เทคนิคการขับขี่ที่อาจารย์ได้สอนไว้อย่างเต็มที่ เช่นให้ขับในขอบสนามด้านในของสนาม และจะต้องจำรอบเองด้วย และคันเร่งจะไม่ใช้วิธีการติดเครื่องยนต์ในความเร็วที่ 20 และดับเครื่องในความเร็วที่ 32 แล้วรอบสุดท้ายจะปล่อยให้ไหลเข้าเส้นชัย 

สำหรับในวันแข่งขันจริงถึงแม้เราจะคุ้นเคยกับสภาพสนามบ้างแล้ว แต่วันแข่งจริงอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตก ถนนเปียก จึงได้มีการถอดฝาครอบออก เพื่อให้เห็นทางได้ชัดเจน และอาจารย์ก็ได้แนะนำเทคนิคเพิ่มเติมในวันแข่งจริงอีกว่า ถนนมักลาดเอียง ให้ใช้วิธีเร่งเครื่องส่งให้พ้นเส้นทางลาดเอียง รถก็จะเกิดการลื่นไหล ใน 1 รอบ ระยะทาง 2.4 กม. โดยการติดเครื่อง 3 ครั้ง ต่อ 1 รอบ รอบสุดท้าย ดับเครื่องแต่ไกล และปล่อยไหลเข้าเส้นชัย"

pic_interview นีก็คือเทคนิคการขับขี่ของ ปรัชญ์กร อมแก้ว เจ้าของสถิติค่าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 1917.7456 กม./ลิตร รายการ Soichiro Honda Cup 24th. Honda Econo power Race เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ อย่างนี้ ไม่ควรมองข้าม การเป็นนักขับที่ดี ก็จะต้องมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์บ้าง อย่างที่จิ๊บบอก และก็ยังฝากถึงเพื่อนๆ นักขับฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงอีกว่า "จะต้องขยันมีระเบียบวินัย ต้องรู้ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ และตัวถังรถ ต้องมีสมาธิในการขับขี่ เพราะว่า สายตาจะต้องมองทาง หูจะต้องฟังเสียง มือจะต้องบังคับ และจะต้องฟังคำสั่งสอนของอาจารย์ผู้สอน" อย่าลืมนะคะเคล็ดลับเล็กๆ น้อย อย่ามองข้าม

 

pic_interview ประสานความคิดจากทฤษฎี ลงสู่...การปฏิบัติ ให้ได้ 
สถาบัน : ทีมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
"มีการพัฒนาต่อยอดจากปีที่แล้ว ก็หมายความว่าจะต้องทำให้การไหลลื่นของรถสูงขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 200 เมตรขึ้นไป นี่ก็คือแนวทางการประหยัดในปีนี้ ทางด้านเครื่องยนต์ก็คงจะยังไม่มีการพัฒนาใดๆ มากนัก รูปร่างของตัวรถก็ต้องยึดหลักแอร์โรไดนามิคเป็นหลักซึ่งก็ได้มีการวางแผน มาตั้งแต่ต้นปี แล้วก็จัดกลุ่มนักเรียนที่รับผิดชอบให้ประสาน และเอื้อต่อการเรียนการสอนในวิชาที่เขาเรียนอยู่แล้ว โดยเริ่มจากหลักการออกแบบ และการวิจัยเล็กๆ ซึ่งทางวิทยาลัยก็พยายามหาแนวทางอื่นๆ เสริม โดยติดต่อขอความร่วมมือจากสถาบันที่ม ีเครื่องไม้เครื่องมือ เช่น พระจอมเกล้าบางมด เราก็ติดต่อขอใช้...ที่สำคัญ ก็พยายามหาเทคโนโลยีให้ตรงกับวิชาที่เด็กๆ เรียนอยู่ได้รับรู้ อย่างเด็กในระดับชั้น ปวส. ส่วนเป้าหมายที่จะทำได้ ก็คือ "สูงสุด" ซึ่งก็ยังไม่แน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ก็พยายามจะพัฒนาให้มากขึ้นกว่าเดิม และก็จะพยายามจะทำให้สถิติของทีมอยู่ที่ 1,200 ทุกคัน" อาจารย์อนุชิต กลับประสิทธิ์ ผู้จัดการทีมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง พร้อมทีมงาน ก็ได้มาเล่าถึงความพร้อมของทีมให้ฟัง วันงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา

 

pic_interview แบ่งปันความคิด...ร่วมกันทำ ด้วยความสามัคคี
สถาบัน : ทีมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และเตชะอัมพรฯ อาจารย์สมบูรณ์ ชุนหชัย ผู้จัดการทีม ได้นำลูกศิษย์ในทีมมาร่วมงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเล่าถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันปีนี้ว่า "สำหรับการแข่งขันปีที่ 7 นี้ ทางทีมกำลังเตรียมพร้อม และกำลังจะพัฒนาปรับปรุงรูปแบบใหม่ โดยใช้หลักการลู่ลมตามหลัก พลศาสตร์ให้มากขึ้น ซึ่งใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาช่วยกันทำในช่วงเย็น การแข่งขันที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่ง จากผลงานในปีที่แล้วทีมเราก็สามารถพัฒนาเรื่อยๆ จากอันดับที่ไม่ดี ขยับมาอยู่อันดับที่ห้าของระดับประเทศ และอันดับที่หนึ่งของภาคกลาง ระยะทาง 839 กม./ลิตร ...สำหรับกิจกรรมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงนี้ เป็นโครงการที่ดีครับ ทำให้เด็กซึ่งก็คือเยาวชนของเราได้รู้จักการทำงานเป็นทีม แบ่งการทำงานเป็นสัดเป็นส่วน สมาชิกในทีมทุกคนต่างระดมความคิด แล้วนำความคิดของแต่ละคนมาผสมผสานเป็นหนึ่งเดียว ช่วยกันคิดคำนวณ แล้วเริ่มทดลอง" ...นี่ก็คือ แนวคิด และการเตรียมพร้อมของทีมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และเตชะอัมพรฯ ที่ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 5 ทีม แบ่งเป็น ทีมรถประดิษฐ์ 3 ทีม รถตลาด 2 ทีม (รุ่น 125 ซีซี เป็นรถประดิษฐ์ 2 ทีม รถตลาด 1 ทีม 3 ทีมที่เหลือเป็นรุ่น 100 ซีซี)...ปีนี้ผลงานจะพัฒนาขึ้นอย่างไร ก็คอยติดตามกันต่อไป