ความสนุกของอีโครัน

แม้โลกจะเผชิญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่ภาพในสนามแข่งขันอีโครัน ทกุคนจะได้พบกับ บรรยากาศความน่าตื่นเต้น
ในการแข่งขันที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของคนในทีม แม้ว่า เป้าหมายสำคัญอันดับแรกของผู้เข้าแข่งขัน คือ
การประดิษฐ์ยานยนต์ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ทีมแข่งทุกคนล้วนมีความสุขกับการท้าทายครั้งนี้
ทุกปีจะมีผู้กล้าเข้าร่วมการแข่งขันนี้เป็น จำนวนมาก คุณ...ก็สามารถเป็นหนึ่งในผู้กล้าเหล่านี้ได้
ลองมาเพลิดเพลินกับการแข่งขัน ร่วมกับพวกเรา ด้วยคติสำคัญที่ว่า

“จงอย่ายึดติอยู่กับสถิติ แต่จงท้าทายด้วยจุดมุ่งหมายของท่านเอง”